Door akkoord te gaan met deze voorwaarden garandeert de opdrachtgever dat het door hem aangeboden fotomateriaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms-)rechten van derden, dan wel in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en opdrachtgever vrijwaart Spelen met woorden / Sign your own volledig tegen alle mogelijke aanspraken terzake.

Indien door Spelen met woorden / Sign your own of door personen die in haar dienst dan wel voor haar werkzaam redelijkerwijs wordt vermoed dat op fotomateriaal strafbare feiten zijn waar te nemen, zal steeds aangifte bij de politie worden gedaan en zal het materiaal aan de politie ter hand worden gesteld.

ONZE DESIGNER WERKT HELAAS (NOG) NIET IN INTERNET EXPLORER EN MICORSOFT EDGE. WIJ ADVISEREN HET GEBRUIK VAN CHROME OF FIREFOX.  Sluiten